ยังเป็นคนเดิม หน้าเดิม เหมือนเดิม ไม่มีวัน ที่เธอจะมาสนใจ

edit @ 12 Apr 2013 23:11:59 by hcwk

Comment

Comment:

Tweet

...ก็เธอเคยบอกว่าไม่ใช่ ก็คือไม่ใช่....

...ก็เธอเคยบอดว่าเบื่อ เซ็ง เวลาที่อยู่ใกล้ๆ....

....กี่ปีผ่านไป ความรู้สึกเธอก็ยังเมือนเดิม....

#1 By hcwk on 2015-03-27 13:45