ขอแค่อย่าหยุดเดินนะ

posted on 03 Sep 2014 23:13 by hcwk
 
 
 
 
Sometimes you have to move on, no matter how hard it is.
 
 
 

บางครั้ง เราก็ต้องเดินต่อไป ไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนก็ตาม

Comment

Comment:

Tweet